EN

PL

 1. pl
 2. en
 3. de

Cerified Ski & Snowboard School

EN

PL

 1. pl
 2. en
 3. de
Instruktorzy Szczyrk

EN

PL

 1. pl
 2. en
 3. de

Certified Ski & Snowboard School

Instruktorzy Szczyrk

imprezy

SkiSzkoła jest prowadzona przez firmę Move it! Przemysław Czerwiński

 

 1. Szkoła posiada ważną licencję SITN/PZN i zatrudnia instruktorów posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia szkoleń narciarskich i snowboardowych.

 2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców i opiekunów prawnych. W przypadku gdy osoba małoletnia jest pod opieką wychowawcy, nauczyciela lub członka rodziny przyjmuje się, że ten posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

 3. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest punktualne odebranie dziecka po zakończeniu zajęć.

 4. Każdy uczeń powinien przed lekcją mieć skompletowany sprzęt narciarski, kask oraz karnet na wyciąg. Każdy uczeń poniżej 16 roku życia ma obowiązek jeździć w kasku.

 5. Szkoła nie zapewnia uczniom sprzętu narciarskiego lub snowboardowego, nie odpowiada za jakość sprzętu posiadanego przez ucznia, ani jego ewentualne zgubienie lub zniszczenie.

 6. Szkoła nie zapewnia karnetów dla uczniów.

 7. Uczeń lub jego opiekun mają obowiązek przekazać pracownikowi szkoły lub instruktorowi prawdziwe informacje dotyczące umiejętności ucznia i wszelkich problemów zdrowotnych mogących mieć wpływ na prowadzenie zajęć. Informacje te są niezbędne dla zapewniania bezpiecznego szkolenia i wysokiego poziomu zajęć.

 8. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie zajęć (pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakiekolwiek bóle), należy je zgłosić prowadzącemu zajęcia.

 9. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji, jeśli uczeń jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, bez prawa do zwrotu opłaty za lekcję.

 10. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji, jeśli uczeń uporczywie nie stosuje się do wydawanych zaleceń i stwarza zagrożenie dla siebie lub innych osób obecnych na stoku

 11. Każdy wypadek, w wyniku którego poniesione zostały straty na zdrowiu ucznia w trakcie trwania lekcji, należy niezwłocznie zgłosić do biura szkoły.

 12. Dane ucznia rejestrowane podczas zapisu na szkolenie, zostają umieszczone w bazie danych szkoły i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

po szkole

regulamin skiszkoły

skiszkola.pl 

biuro@skiszkola.pl

tel. +48 573 991 244

 

copyright by move it! sport i rekreacja sp. z o.o.